Hoppa till sidans innehåll

Vanliga frågor


När stora förändringar sker uppstår frågor. Obesvarade frågor leder lätt till missförstånd som i sin tur gör att förändringar kan ta tid. Här har vi försökt svara på de vanligaste frågorna som föreningar, ledare och föräldrar brukar bära på. 


Varför ska vi förändra idrotten? Det fungerade ju bra för tidigare generationer?

Dagens och framtidens generation har andra behov och önskemål än tidigare. Samhället och människorna i det har förändrats men idrottsrörelsen gör på många områden som vi alltid har gjort. Det gör att vi riskerar att inte vara lika attraktiva för barn, ungdomar och vuxna på samma sätt som tidigare.

En annan anledning till att idrotten behöver en förändring är att vi inom idrotten inte varit tillräckligt bra på att anpassa barn och ungdomars idrott till vad de vill och behöver ha för former av träning och tävling. Vi har kopierat de sätt och former vi använder för vuxna trots att det ofta inte är bästa formen för att utbilda idrottande barn och ungdomar. 

Idrotten vill att fler ska kunna vara aktiva oavsett ambitioner och tidigare erfarenheter. Delvis handlar det om att förändra det vi har gjort av tradition och bara fortsatt göra. Vi ska vara nyfikna och tänka nytt kring allt från träning och tävling till tillgänglighet och inkludering.

Betyder de här förändringarna inom idrotten att barn inte ska få tävla längre?

Nej, tävling är en stor, viktig och uppskattad del av idrott. Förändringsarbetet går ut på att bredda barn, ungdomar och vuxnas former att idrotta, inte att minska ned möjligheterna. De som vill utvecklas inom idrotten med hjälp av tävlingsmoment ska kunna göra det. På samma sätt ska barn och ungdomar som inte vill ha med tävlingsmoment i sitt idrottande kunna utöva sin idrott.

Vi behöver däremot titta på är hur vi tävlar för att det ska vara en meningsfull del i den långsiktiga utbildningen för de som är med och inte bara en jakt på resultat som i det långa loppet inte är viktiga. Flera förbund har till exempel tagit bort serietabeller och liknande för unga barn. Det är ett sätt att påminna både vuxna och barn om vad som är viktigt och skifta fokus från den resultathets som ibland tar över. 

Hur ska det gå på EM, VM och OS om vi inte satsar på de unga som är bäst?

Det bästa med de förändringar som sker inom idrotten är att det inte är en motsats mellan att förändra formerna för barn- och ungdomsidrotten och att satsa på att nå framtida medaljer i stora mästerskap. Det är tvärt om tack vare dessa förändringar som vi nu gör, med individens långsiktiga utveckling i fokus, som vi som nation kommer att kunna fortsätta utveckla landslagsaktiva som kan konkurrera på internationell nivå.

Vad betyder egentligen ordet rörelseförståelse?

I en ny syn på träning och tävling är utvecklingen av rörelseförståelse i centrum. Rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Tanken är att träningar och tävlingar ska utveckla individens förmågor inom alla fyra delar. Rörelseförståelse är alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Om du vill lära dig mer: ladda ner vår informationsfolder om rörelseförståelse.

Måste man inte börja tidigt och träna stenhårt för att bli bäst?

För att bli bra i en eller flera idrotter kommer du att behöva träna mycket. Men den viktiga frågan är vad du ska träna för att få den variation du behöver och vad träningen ska innehålla och hur den ska läggas upp för att skapa en långsiktig utveckling. Här vet vi att elitidrottare har gynnats av att hålla på med flera idrotter upp till att de var 15-16 år gamla och att träningsmängd och intensitet ska anpassas utifrån barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå. Det finns inget samband mellan att var bäst när man är 14-15 år och att bli bra som vuxen. Dessutom är det så att ju tidigare vi väljer ut dessa talanger, desto större chans är det att man väljer ut dem som är tidigt utvecklade vi blandar ihop talang och fysisk mognad.

Om du vill lära dig mer: ta del av stjärnornas berättelser om Min andra idrott.  

Jag förstår att det är bra att röra på sig och lära känna kroppen, men vad har det med idrott att göra?

När barnen kommer till idrotten vill vi att de ska ha ett brett rörelseregister och en tro på sin egen fysiska förmåga. Det gör nämligen att vi får fler som vågar testa olika idrotter. De som kommer till oss har också en högre benägenhet att tycka att idrott är roligt då de klarar av de rörelser vi vill lära dem. Idag ser vi tvärt om att barn och ungdomar är sämre tränade än tidigare generationer och har ett mer begränsat register av rörelser, vilket i sin tur försvårar när någon vill prova på en ny idrott. Kan vi förändra detta kommer vi att få fler som idrottar längre och ges möjlighet till en långsiktig idrottsutbildning.

Jag har idrottat hela mitt liv, och var till och med rätt bra på min tid. Måste jag verkligen gå en tränarutbildning?

Ja, av flera anledningar. Hur idrott bedrivs har utvecklats under åren. Att själv ha utövat en idrott innebär inte att du har den senaste kunskapen om hur idrott ska bedrivas. Det vi vet idag om hur vi ska utbilda barn och ungdomar är kunskap som inte fanns för 10-20 år sedan. Genom att gå tränarutbildningar uppdaterar du din kompetens och kommer att bedriva en bättre idrottsverksamhet för dina aktiva. Att själv ha utövat en idrott innebär inte heller att man automatiskt är duktig på att utbilda barn och ungdomar inom den idrotten. Genom att gå tränarutbildningar får du nödvändiga kunskaper för att kunna leda och utbilda barn och ungdomar på bästa sätt.

Vi är flera som gärna vill förändra en del saker i vår förening, men det är svårt att få fler att lyssna och förstå. Hur ska jag göra?

På denna hemsida hittar ni svar och kunskap som ni kan använda för att prata med fler i er förening. Utifrån det är tipset att ni kontaktar styrelsen och beskriver för dem era tankar kring hur er förening kan utvecklas. Det kan ändå vara svårt att förklara och motivera varför förändringar behöver göras inom barn- och ungdomsidrotten. Därför finns det stöd och hjälp att få. Vänd dig till det distriktsförbund som du tillhör så står de redo att göra en plan tillsammans med dig för hur ni ska gå tillväga för att skapa förståelse i din förening för de förändringar som ni behöver göra.

Uppdaterad: 04 MAR 2019 11:36 Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link