Hoppa till sidans innehåll

Som förening


  

Hur kan er förening bli bättre för fler? Jobbar ni för att alla ska få chans att utvecklas i sin egen takt och utveckla ett livslångt intresse för att idrotta? Är fokus att fler ska vilja och kunna vara med oavsett ålder eller ambitionsnivå? Om du känner att alla inte har möjlighet att delta på sina villkor i din förening finns det mycket du kan göra. Prata med andra som är engagerade i föreningen, eller någon i styrelsen, om vad du tycker kan bli bättre. Sätt igång en diskussion, kanske med någon av den här sidans nyckelfrågor som utgångspunkt. 

Tillsammans kan ni också få mycket hjälp av ert distrikt. De utgår från era önskemål och ger tips och stöd i hur ni kan komma vidare. Kom också ihåg att du som enskild medlem i en förening alltid har en demokratisk rätt att vara med och påverka. 


Tips om vad ni kan göra i föreningen

1. Fråga medlemmarna vad de upplever kan bli bättre. Prata om mål och hitta enkla sätt för alla att göra sin röst hörd.
2. Sänk trösklarna in i föreningen. Till exempel genom att låna ut utrustning till de som inte har råd eller bara vill prova på.
3. Gör det enklare för fler att hålla på med andra idrotter. Samarbeta gärna med andra föreningar.
4. Kan ni göra träningsupplägg och tider mer flexibla, så att fler kan styra över tider och sin egen träningsmängd.
5. Hitta på något för vuxna som vill idrotta. Gärna i samband med träningar för barnen, så att föräldrarna kan vara med.
6. Kontakta SISU Idrottsutbildarna i ert distrikt för att utveckla föreningen. En konsulent kan komma ut till er förening.


Läs också: Inspireras av andras initiativ

Webbutbildning: Introduktionsutbildning för tränare

Uppdaterad: 13 NOV 2017 10:51