Hoppa till sidans innehåll

Målet


Hur ska framtidens idrott se ut?

Inom idrotten tror vi fortfarande att det händer någonting speciellt när vi möts i föreningen. Det är en plats där människor blir friskare, gladare och umgås över gränser. Ett mål med idrottens stora förändringsresa är att ännu fler ska känna sig välkomna och få chansen att utvecklas i den nya idrott som växer fram över hela Sverige. Alla ska uppleva framgång och motgång, känna sig motiverade och få möjlighet att lära sig nya saker i våra föreningar. Fokus på personlig utveckling lägger grunden för ett livslångt idrottande. Det ger också de som drömmer om mästerskap och medaljer bättre förutsättningar.

Vi måste fundera över vilka som är självklara inom idrotten idag - och vilka som faktiskt inte är det. Om din förening vill arbeta för att bli mer välkomnande finns det mycket bra stöd på webbplatsen "Inkluderande idrott".

Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringarna som sker i samhället. Det måste gå att delta på fler olika sätt i en idrott med ett bredare utbud. Moderna föreningar ska bli ännu bättre på att fånga människors engagemang på ett sätt som gör att fler upptäcker hur givande det är att vara med.

De senaste åren har vi sett att idrotter där det går att planera sin egen träning och där deltagarna får utmana sig själva och kan följa den egna utveckling växer. Ett idrottande där vi får fokusera på oss själva istället för att bara jämföra oss med andra. Det borde alla föreningar – oavsett idrott – inspireras av.

En ny syn på träning och tävling börjar också få fäste på alla nivåer. Hur planerar vi till exempel våra tävlingar så att det blir meningsfullt? Allt fler börjar se idrotten som en utbildning för livet och både förbund och föreningar talar om rätten till rörelseförståelse för alla. I en sådan idrott ger vi alla en bra grund att stå på samtidigt att de som vill tävlar lika mycket som någonsin, men vi gör det till en del av deras resa. Fokus ska ligga på utveckling istället för på resultat.

Våra föreningar ska bli ännu mer välkomnande. Vi ska inte bara tillåta alla att delta, utan anpassa oss så att ännu fler vill och kan vara med på sina villkor. Alla föreningar bör göra sitt bästa att sänka både synliga och osynliga trösklar. Vi öppnar dörrar när vi funderar över regler, kostnader och vår kultur. 


Så tävlar och tränar vi i framtiden

När vi tränar och tävlar ska vi fokusera på att utveckla självförtroende, motivation, fysisk kompetens och kunskap hos alla som är med. Då lägger vi grunden för ett helt liv av idrott och får både starkare föreningar och ett starkare Sverige.

Det ska vara helt naturligt att idrotta i en förening oavsett ambition, ålder eller fysiska förutsättningar. Hur höga är trösklarna för en tonårig eller vuxen person som är nyfiken på att börja men som aldrig testat på tidigare? Hur gör vi det enklare att börja? 

Samtidigt ska våra träningar och tävlingar vara bättre anpassade till de som faktiskt ska vara med. Idrott för barn blir till exempel bara meningsfullt om vi utformar den efter deras behov. Då kan det handla om mindre planer, enklare regler och ett mer lekfullt lärande där vi pratar om prestation och inte resultat. 

På följande sidor kan du läsa mer om några av idrottens nyckelfrågor om vi ska nå dit vi vill. Det handlar om att göra det enkelt, betydelsen av bra ledare, uppmuntra alla att prova många idrotter oavsett deras ambition, komma ihåg att barn inte är små vuxna och sluta gissa om hur vi blir bäst när vi faktiskt vet.

 

   Bild   
      I framtiden...      

...är tävling en viktig del. Men det är helt normalt att inte tävla.

...har vi fler världsstjärnor eftersom fler är motiverade att hålla på längre.

...fokuserar barn mer på sin egen utveckling än på att jämföra sig med andra.

...kan man enkelt byta mellan olika idrotter. Det är lätt att prova något nytt!

...kan man börja idrotta i vilken ålder som helst.

  
Uppdaterad: 16 JAN 2018 10:37 Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link