Hoppa till sidans innehåll

Strategi 2025


  

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveck­las under hela livet.

Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov och förutsättningar likaså. Trots det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år efter år. Nya ideer har inte fått tillräckligt med plats och idrotten riskerade att tappa kontakten med de som är allra viktigast - medlemmarna. De senaste åren har vi sett hur fler slutar allt tidigare. 

Sedan hände något. Idrotten bestämde sig att det var dags för en förändring. De olika idrotterna gick ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening och i samma veva staka ut vägen för framtiden. De enades om en gemensam vision, Strategi 2025, och hur vägen dit ser ut.

Sedan dess har mycket hänt inom de flesta idrotter, där många ser över kultur, träning- och tävlingsformer och trösklar. Men det är bara början på en lång resa. En resa mot en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.


Bild som visar triangel och pil som pekar mot rektangel

Det finns utmaningar för idrottsrörelsen för att möta framtiden. Riksidrottsförbundet (RF) drev utifrån dessa mellan 2013 och 2015 ett brett strategiarbete för idrottsrörelsens framtid. 

Arbetet tog sikte på 2025 och skedde i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna och samtliga specialidrottsförbund (SF). Det utgick från en analys av trender och förändringar i samhället i stort, en idrottspolitisk analys samt ett omfattande underlag om var idrottsrörelsen befinner sig idag. 
 
Mycket har visserligen hänt: många nya idrotter har tillkommit, kvinnorna utgör idag en självklar del av verksamheten, barn- och ungdomsidrotten har haft en explosionsartad utveckling. Men grunden i både verksamheten och organisatorisk struktur, är i mångt och mycket densamma.

Efter ett tvåårigt strategiskt arbete där samtliga förbund deltog beslutade RF-stämman i maj 2015 om ett strategiskt dokument som beskrivs i RF:s och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning 2016-2017. I det antogs en definition av idrottsrörelsen. 

Pil som visar olika händelser under utvecklingen av strategi 2025

Strategiarbetet ledde fram till en prioritering av fyra strategiska områden och fem övergripande mål för svensk idrotts framtid som RF-stämman beslutade 2015. En resa är påbörjad för att förändra idrottsrörelsens inriktning. En resa där målet är att det ska vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika bakgrund och livssituation. Detta ska bidra till att föreningarna, idrottsrörelsen och samhället blir starkare.


De övergripande målen är idrottsrörelsens ge­mensamma mål och därför har också SF ett in­direkt ansvar att leda sina föreningar mot dem.

Livslångt idrottande

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

  • Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

På Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 tog svensk idrott också beslut om fem stycken prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad idrotten på olika nivåer ska fokusera på och varje resa är en långsiktig strävan mot målen 2025. Utvecklingsresorna är:

Den moderna föreningen engagerar

Inkluderande idrott för alla

En ny syn på träning och tävling

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Ett stärkt ledarskap

Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, SF, och i många föreningar.

Läs mer om de fem utvecklingsresorna i Strategi 2025

Uppdaterad: 13 DEC 2018 12:06 Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link